Reglur > Reglugerð um keppnisráð AKÍS

Útgáfudagur 20.3.2021
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 SKIPAN
1.1

Keppnisráð skal skipa fyrir hverja akstursíþróttagrein samkvæmt lögum AKÍS. Þær eru nú:

1.1.a

Drift;

1.1.b

Hringakstur (kappakstur, tímaat, þolakstur, þrautaat, gokart);

1.1.c

Rally (sérleiðarally, nákvæmnisakstur, sparakstur);

1.1.d

Rallycross (rallycross, crosscart);

1.1.e

Spyrna (kvartmíla, sandspyrna, götuspyrna);

1.1.f

Torfæra.

1.2

Rafíþróttir hverrar akstursíþróttagreinar heyra undir viðkomandi keppnisráð.

1.3

AKÍS er heimilt að bæta við keppnisráðum eða fella þau niður eftir þörfum.

1.4

Skipan í keppnisráð fer fram með þeim hætti að:

1.4.a

keppnishaldari sendir AKÍS upplýsingar um nýjan aðila, útskiptingu á sitjandi aðila eða niðurfellingu fyrri skipunar;

1.4.a.i

að uppfylltum skilyrðum er keppnishaldara heimilt að skipa einn aðila í hvert keppnisráð;

1.4.b

AKÍS gerir viðeigandi breytingar á skráningu ráðsins og sendir keppnishaldara staðfestingu á skipaninni;

1.4.c

stjórn AKÍS skipar fulltrúa í keppnisráð ef þörf þykir.

1.5

Heimilt er að skipta út skipuðum fulltrúa.

1.6

Hver einstaklingur skal aðeins sitja í einu keppnisráði hverju sinni.

1.7

Eigi fulltrúi í keppnisráði hagsmuna að gæta í máli sem ráðið fjallar um ber honum að víkja sæti í því máli.

1.8

Stjórn AKÍS heldur lista yfir þá sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.

1.9

Þegar réttur keppnishaldara til setu í keppnisráði fellur niður lýkur skipan fulltrúa hans við næsta formannafund.

GREIN 2 HLUTVERK
2.1

Keppnisráði hverrar greinar ber að:

2.1.a

semja, breyta, fella út og laga að þörfum, reglur fyrir þær keppnisgreinar sem undir það heyra;

2.1.b

skila reglum til regluráðs AKÍS til yfirferðar og samræmingar;

2.1.b

skila reglum sem gilda munu á komandi keppnistímabili til regluráðs í síðasta lagi 14 dögum fyrir formannafund AKÍS;

2.1.c

kynna breytingar á reglum, ef einhverjar eru, og annað sem máli skiptir varðandi starf ráðsins á formannafundi AKÍS;

2.1.c

taka til umfjöllunar, svo fljótt sem kostur er, erindi sem því berast frá regluráði AKÍS;

2.1.d

ákveða hvort keppnisfyrirkomulag Íslandsmóts skuli vera ein keppni eða margar;

2.1.e

ákveða hvort keppni í móti skuli hafa aukið vægi vegna aukins umfangs;

2.1.f

stuðla að bættu öryggi allra sem þær akstursíþróttir stunda sem undir ráðið heyra með fræðslu og endurskoðun reglna eða verkferla eftir því sem kostur er;

2.1.g

hafa umsjón með námskeiðum og gerð fræðsluefnis fyrir staðreyndadómara í sínum greinum eftir því sem við á;

2.1.h

votta hæfi staðreyndadómara sem þekkir til allra reglna og fræðsluefnis og stenst þær kröfur sem settar eru fram í tengslum við hverja keppnisgrein eftir þörfum;

2.1.i

skila tillögum til stjórnar AKÍS varðandi val á akstursíþróttamanni og akstursíþróttakonu ársins samkvæmt reglum þar um;

2.1.j

vera stjórn AKÍS innan handar ef taka þarf ákvörðun um breytingar á keppnisdagatali;

2.1.k

hlusta eftir og hafa samráð við keppendur og keppnishaldara um þarfar breytingar;

2.1.l

halda fundi sem hér segir:

2.1.l.i

þegar fyrir liggja þarfar breytingar á reglum;

2.1.l.ii

ef meirihluti keppnisráðs óskar eftir því;

2.1.l.iii

óski stjórn AKÍS eftir því með dagskrá að ráðið haldi fund.

2.1.m

tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.

2.2

Keppnisráði er heimilt að aðstoða dómnefnd keppni við túlkun reglna sé eftir því leitað.

GREIN 3 SAMSKIPTI
3.1

AKÍS heldur lista yfir netföng þeirra sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.

3.2

Samskipti AKÍS við keppnisráðin eru með tölvupósti.

3.3

Keppnisráðin geta fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef þau kjósa að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.

3.3.a

Við mannabreytingar í keppnisráði er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar keppnisráðsins óski eftir að það sé ekki gert.

3.4

AKÍS úthlutar hverju keppnisráði netfang @akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.