Reglur > Rally flokkur C (óbreyttir bílar án túrbínu) 2022

Útgáfudagur 1.2.2020
Bera saman við aðra útgáfu
1

Skilgreining

1.a

Reglur þessar gilda fyrir keppni á óbreyttum bifreiðum án túrbínu. Gjaldgengar keppnir eru allar rallýkeppnir í Íslandsmeistaramóti á keppnisdagatali Akstursíþróttasambands Íslands. Allar slíkar keppnir telja til stiga.

1.b

Stigagjöf skal vera háttað eins og stigagjöf til Íslandsmeistara í rallý.

1.c

Hæfar bifreiðar teljast þær sem skráðar hafa verið sem venjulegar fólksbifreiðar hjá Umferðarstofu.

1.d

Allar breytingar sem ekki eru leyfðar samkvæmt reglum þessum eru bannaðar.

1.e

Kvaðir á keppendur vegna auglýsingasamnings

1.e.i

Keppnishöldurum er heimilt að semja um sölu á nafni á mótaröðinni / flokknum gegn auglýsingum á keppnisbifreiðum. Skal upplýst um slíkt á heimasíðunni akis.is í síðasta lagi 15. mars ár hvert.

1.e.ii

Keppendum er heimilt, gegn gjaldi, að hafna hugsanlegum kvöðum sem slík sala kann að fela í sér. Gjaldið skal reiknast sem tvöföld keppnisgjöld hverrar keppni.

1.e.iii

Kaupi keppandi sig frá þessum kvöðum hafnar hann jafnframt þeim verðlaunum sem samningurinn kann að kveða á um. Þó verða stig til Íslandsmeistara reiknuð óháð þessu, sem og verðlaun sem keppnishaldari veitir, t.d. bikar.

1.e.iv

Keppandi getur orðið meistari í flokknum þó hann kaupi sig frá þessum kvöðum.

2

Hæfir keppendur

2.a

Allir sem uppfylla almenn skilyrði samkvæmt greinarreglum AKÍS um rallý og Reglubók FIA.

3

Vél

3.a

Hámarksvélarstærð er 2.000 rúmsentimetrar fyrir bifreiðar með drifi á báðum öxlum, en 2.400 rúmsentimetrar fyrir bifreiðar með drifi á einum öxli. Hámarksafl vélar er 160 hestöfl samkvæmt framleiðanda eða viðurkenndri aflmælingu AKÍS. Eftirtalið er frjálst: Inngjafarbarkar, vatnslás, kerti, kertaþræðir, snúningstakmarkarar, loftsíur, eldsneytissíur, skvettibúnaður í olíupönnu og rafstýribúnaður.

3.b

Allar aðrar breytingar á mótor eru bannaðar.

3.c

Heimilt er að skipta um vél og viðeigandi rafkerfi, en vélin verður að hafa verið til í samskonar módeli/boddýi bílgerðar, og hafi þannig vél fengist í bíl innfluttum af umboði bílaframleiðanda á Íslandi. Vél skal ekki vera úr nýrra módeli bifreiðar nema leyft er að uppfæra vélar upp að 2L og 130 hö ef bílar eru þyngri en 1300kg þó verður vél að koma frá sama framleiðanda og bíllinn

3.c

Heimilt er að skipta um mótorpúða en staðsetning og fjöldi skal vera óbreyttur.

3.c.i

Dæmi: Heimilt er að taka 115 ha vél úr Subaru Impreza árgerð 1997 og setja í staðinn 125 ha vél úr 1999 árgerð Subaru Impreza.

3.c.ii

Dæmi 2 Leyft er að setja 125 ha mótor í Subaru Legacy að því gefnu að hann sé a.m.k. 1300 kg samkvæmt skráningarskírteini.

3.d

Óheimilt er að bora út vél meira en 0,5mm.

4

Stýrisbúnaður: Skal vera óbreyttur, en heimilt er að skipta um stýrishjól og fjarlægja stýrislás.

5

Drifrás: Skal vera óbreytt með þessum undantekningum:

5.a

Heimilt er að skipta um gírkassa (/sjálfskiptingu) sé hann óbreyttur úr fjöldaframleiddum bíl sem fluttur hefur verið inn af umboði bílaframleiðanda hérlendis. Raðskiptibúnaður (sequential), beinskorin (dog-box) og/eða þétthlutfalla (close-ratio) gírsett eða gírkassar eru bönnuð.

5.b

Tengslisdiskar eru frjálsir.

5.c

Drifhlutföll eru frjáls. Driflæsing er leyfð á einum öxli.

6

Yfirbygging

6.a

Útlit og lögun skal vera óbreytt miðað við upphaflegt útlit bifreiðar. Styrking yfirbyggingar er frjáls.

6.b

Óheimilt er að fjarlægja efni úr yfirbyggingu, né setja annað í staðinn nema um jafnþungt efni sé að ræða. Sílsalistar, vindskeið og aurhlífar eru frjálsar. Rúður skulu vera upprunalegar.

6.c

Sé notuð yfirbygging (skel) bifreiðar sem framleidd var með öflugri vél en leyfileg er samkvæmt reglum þessum, má skelin ekki vera léttari en framleiðsluþyngd og aðeins nota yfirbygginguna (skelina), en ekki aðra hluti.

6.c.i

Dæmi: Subaru Impreza GT skel má ekki vera léttari en GL skel.

7

Sporvídd og hjólhaf

7.a

Óbreytt miðað við upphafleg mál á bifreiðinni. Skekkjumörk eru 40mm.

8

Innréttingar

8.a

Innréttingu má fjarlægja að undanskildu mælaborði. Setja skal keppnisstóla í bifreiðina. Rúðuupphalarar í framhurðum skulu vera til staðar og virka.

9

Hjólabúnaður

9.a

Skal vera upprunalegur, nema styrkja má spyrnur og aðrar festingar drifrásar og hjólabúnaðar, svo fremi sem öryggiskröfur séu uppfylltar. Gúmmífóðringar eru frjálsar.

10

Fjöðrun

10.a

Frjáls, en nota verður upphaflega festipunkta við yfirbyggingu, þar með talið festibita, mótorbita og þess háttar. Skekkjumörk eru 25 millimetrar.

11

Hemlar

11.a

Skulu vera upprunalegir, þó er heimilt að skipta á skálabremsum að aftan og diskabremsum. Bremsuvökvi og bremsuklossar og/eða borðar eru frjálsir.

12

Felgur

12.a

Frjálsar að stærð og gerð innan marka sem almennar keppnisreglur leyfa (sjá Rallýreglur á vefsíðu AKÍS).

13

Hjólbarðar

13.a

Frjáls að stærð og gerð innan þeirra marka sem keppnisreglur leyfa.

14

Eldsneytistankur

14.a

Frjáls, en skal ásamt áfyllingarbúnaði vera vel og tryggilega festur utan ökumannsrýmis, nema um sé að ræða eldsneytissellu (fuel cell) viðurkennda af FIA. Sé eldsneytistankur í skotti bifreiðar skal vera fullnægjandi eldveggur milli skotts og ökumannsrýmis. Bensíndæla er frjáls.

15

Útblásturskerfi

15.a

Frjálst frá pústgrein, en pústgrein telst til vélar.

16

Rafkerfi

16.a

Frjálst, en höfuðrofi skal vera til staðar. Vél bifreiðar skal stöðvast ef höfuðrofa er slegið út.

17

Öryggisbúnaður

17.a

Allur öryggisbúnaður skal vera samkvæmt greinarreglum AKÍS um rallý.