Reglur > Keppnisgreinarreglur fyrir spyrnu 2024

Útgáfudagur 10.11.2023
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 ALMENNT
GREIN 1.1 GILDISSVIÐ
1.1.1

Reglur þessar gilda fyrir allar spyrnukeppnir.

1.1.1.a

Keppnishaldara er heimilt að víkja frá keppnisfyrirkomulagi og flokkareglum í keppnum öðrum en Íslandsmeistarakeppnum.

1.1.2

Keppnir eru haldnar samkvæmt Reglubók FIA (e. International Sporting Code (ISC)), þessum keppnisgreinarreglum og sérreglum hverrar keppni.

1.1.3

Gæti misræmis á þessum keppnisgreinarreglum og keppnisreglum- eða Reglubók FIA þá gilda reglur FIA.

GREIN 2 SKRÁNING
GREIN 2.1 KEPPENDUR OG ÖKUMENN
2.1.1

Keppanda er heimilt að skrá sig mörgum sinnum í hvern flokk í hverri keppni.

2.1.2

Ekki er heimilt að fleiri en einn ökumaður keppi á sama ökutæki í hverri keppni.

2.1.2.a

Ökumaður má aðeins aka einu ökutæki í hverjum flokki.

GREIN 2.2 ÖKUTÆKI
2.2.1

Ökutæki má aðeins nota í einum flokk í hverri keppni.

2.2.2

Ökutæki skal uppfylla allar kröfur þess flokks sem það er notað í.

2.2.3

Ekki er heimilt að skipta um ökutæki eftir að tímatökum er lokið.

2.2.3.a

Sé skipt um ökutæki í tímatökum gilda einungis þeir tímar sem settir eru á því ökutæki sem ökumaður ætlar að nota í keppninni.

2.2.4

Keppnisstjórn er heimilt að færa ökumenn um flokk fram að ræsingu fyrstu ferðar í útslætti.

GREIN 3 KEPPNISFYRIRKOMULAG
GREIN 3.1 BRAUTIN
3.1.1

Kvartmíla.

3.1.1.a

Brautin skal vera 1/4 úr mílu eða 402,336 metrar.

3.1.2

Áttungsmíla og götuspyrna.

3.1.2.a

Brautin skal vera 1/8 úr mílu eða 201,168 metrar.

3.1.3

Sandspyrna.

3.1.3.a

Brautin skal vera 100 yardar eða 91,44 metrar.

3.1.4

Brautin skal mæld frá Guard Beam geisla að marklínu.

GREIN 3.2 KEPPNIN
3.2.1

Ökumaður þarf að fara eina tímatökuferð til að komast í uppröðun og hljóta stig ef við á.

3.2.2

Í keppni mælist brautartími miðað við 1/1000 úr sek.

3.2.3

Ökumaður sem skráir sig í flokk sem ekki næst þátttaka í ekur tímatöku í þeim flokki sem gildir í útslátt og fær mætingarstig samanber gr. 3.5.1.c.

3.2.3.a

Ökumaður má þá færa sig í annan flokk ef að ökutæki hans uppfyllir skilyrði flokksins.

3.2.3.b

Ökumanni er heimilt að reyna við met í þeim flokki er hann skráði sig í, en það skal þá framkvæmt eftir að öll úrslit eru ráðin.

3.2.3.c

Tímar ökumanns í þeim flokki er hann keppir í gilda ekki til meta í fyrr skráða flokknum.

3.2.4

Að lokinni ferð skulu ökumenn yfirgefa brautina strax, á til baka braut og fara í pitt. Hámarkshraði á til baka braut er 35 km/klst.

3.2.5

Falli ökumaður úr keppni vegna bilana eða annars heldur hann stigum og sæti úr þeim riðlum sem lokið er, og seinna sætinu á móti þeim ökumanni í riðlinum sem hann lauk ekki við.

3.2.6

Mæti mótaðili ekki á ráslínu á tilteknum tíma skal ökumaður ljúka sinni ferð. Komi mótaðili ekki í seinni ferð hefur ökumaður rétt til að ljúka ferðinni, aðeins ef um úrslit er að ræða um 1. og 2. sætið.

3.2.7

Sé um staka ferð að ræða telst ökumaður sigurvegari hafi hann stillt sér rétt upp fyrir eigin vélarafli og fengið merki um að fara af stað.

3.2.8

Öllum öðrum en keppnisstjórn er óheimilt að vera í stjórnstöð meðan á keppni stendur, nema keppnisstjórn heimili það s.s. fjölmiðlamönnum eða fólki sem kann að vera kvatt til sérstakra starfa þar.

3.2.9

Keppnisstjórn er ekki skylt að gefa upp stöðu eða brautartíma ökumanns nema í gegnum hátalarakerfið, ökumaður láti aðstoðarfólk sitt hlusta eftir upplýsingum.

GREIN 3.3 PITTURINN
3.3.1

Afmarka skal svæði fyrir pitt þar sem ökutæki skulu vera á milli ferða.

3.3.2

Pittsvæðið skal vera vel merkt og staðsett þannig að frá því sé auðvelt að komast á og af brautinni.

3.3.3

Inn- og útkeyrsla af pittsvæði skal merkt með skýrum hætti.

3.3.4

Pittur skal vera það stór að þar sé pláss fyrir ökutæki, keppendur, ökumenn, þjónustuliða, brautarstarfsmenn, gesti og svo framvegis.

3.3.5

Innan pittsins skal afmarka einn reit fyrir hvert ökutæki og þjónustulið þess sem það hefur til afnota.

3.3.6

Ökumaður skal hafa dúk undir ökutæki þar sem það er staðsett í pittnum.

3.3.6

Spól er stranglega bannað á pittsvæði.

3.3.7

Á pittsvæði er 15 km/klst hámarkshraði og skal aka þar með fyllstu gát.

GREIN 3.4 SKOÐUN
3.4.1

Ökumaður skal vera við ökutæki sitt meðan skoðun fer fram. Við skoðun skal keppnisgalli og allur persónulegur öryggisbúnaður vera til staðar.

3.4.2

Skoðunarmaður skal skoða ökutæki með hliðsjón af flokkaskráningu og færa viðkomandi ökutæki um flokk eða visa frá keppni uppfylli ökutæki ekki flokka- og öryggisreglur.

3.4.3

Óskráð ökutæki skulu vera með vottorð frá skoðunarstöð um bremsur og stýrisgang.

GREIN 3.5 STIG TIL ÍSLANDSMEISTARA
3.5.1

ökumaður sem hlýtur flest stig samanlagt í keppnisflokki til Íslandsmeistara telst Íslandsmeistari ökumanna.

3.5.1.a

Allar keppnir gilda til stiga.

3.5.1.a.i

Þó dregst frá stigum sú keppni sem fæst stig gefur hjá þeim ökumönnum sem taka þátt í öllum keppnunum ef í móti eru fjórar keppnir eða fleiri.

3.5.2

Stig fyrir sæti í lokaaúrslitum þegar fyrirkomulag útsláttar er:

3.5.2.a

samkvæmt Progressive fyrirkomulagi: 1. sæti 90 stig / 2. sæti 70 stig / 3.-4. sæti 50 stig / 5.-8. sæti 30 stig / 9.-16. sæti 10 stig.

3.5.2.b

samkvæmt Second chance fyrirkomulagi: 1. sæti 90 stig / 2. sæti 70 stig / 3. sæti 55 stig / 4. sæti 45 stig / 5.-6. sæti 35 stig / 7.-8. sæti 25 stig / 9.-12. sæti 15 stig / 13.-16. sæti 5 stig.

3.5.3

Stig fyrir sæti í tímatöku: 1. sæti 16 stig / 2. sæti 15 stig / 3. sæti 14 stig / 4. sæti 13 stig / 5. sæti 12 stig / 6. sæti 11 stig / 7. sæti 10 stig / 8. sæti 9 stig / 9. sæti 8 stig / 10. sæti 7 stig / 11. sæti 6 stig / 12. sæti 5 stig / 13. sæti 4 stig / 14. sæti 3 stig / 15. sæti 2 stig / 16. sæti 1 stig.

3.5.4

Stig fyrir mætingu í keppni: 10 stig.

3.5.5

Stig fyrir mætingu í allar keppnir: 31 stig.

3.5.6

Stig fyrir Íslandsmet: 5 stig.

3.5.7

Stig til Íslandsmeistara er ekki hægt að taka með sér á milli flokka.

3.5.8

keppandi sem hlýtur flest stig til Íslandsmeistara samanlagt á keppnistímabili telst Íslandsmeistari keppenda í hverri keppnisgrein.

3.5.8.a

Keppandi fær samanlögð stig allt að þriggja stigahæstu ökumanna sinna úr hverri keppni, óháð keppnisflokkum.

3.5.8.b

Þær keppnisgreinar sem veittur er Íslandsmeistaratitill fyrir eru spyrna, götuspyrna og sandspyrna (samanber greinar 6.1, 6.2 og 6.3).

GREIN 4 ÍSLANDSMET
4.1

Íslandsmet eru aðeins gild séu þau sett í ferð sem ekin er í tímatöku eða útslætti keppni.

4.2

Ökutæki sem setur nýtt met skal fært til flokkaskoðunar og standast hana athugasemdalaust svo metið teljist gilt.

4.3

Styðji ökumaður ekki nýtt met í keppni getur keppnisstjóri heimilað 2 stuðningsferðir í lok keppni.

4.4

Stuðningstími skal vera 1% frá nýjum tíma. Fari ökumaður tvær ferðir undir gildandi meti og þær eru ekki innan við 1% frá hvorri annari þá gildir betri tíminn eða meiri hraðinn sem stuðningur við lélegri tímann og/eða minni hraðann.

4.5

Í sandspyrnu er stuðningstími 2% frá fyrra meti.

4.6

Öll tímamet eru reiknuð miðað við 1/1000 úr sekúndu, en hraðamet miðað við 1/100 km/klst.

4.7

Séu tveir ökumenn jafnir upp á 1/1000 úr sekúndu í sömu keppni skráist metið á þann er mældist á meiri hraða í þeirri ferð er metið var sett.

4.7.1

Séu ökumenn enn jafnir gildir metið sem var fyrr sett.

4.8

Sé íslandsmet jafnað skal sá eiga það er fyrr setti það.

4.9

Séu tveir ökumenn jafnir með hraðamet þá á sá metið er fór á bestum tíma í viðkomandi ferð.

4.10

Hraðamet eru óháð tímametum.

4.11

Aðeins eitt tímamet og eitt hraðamet skal skráð fyrir hvern flokk við lok hverrar keppni.

GREIN 5 ÖRYGGISMÁL
GREIN 5.1 ALMENNT
5.1.1

Keppandi/ökumaður ber ábyrgð á að vera rétt útbúinn samkvæmt reglum, jafnframt eru þeir á eigin ábyrgð í keppni og á keppnissvæði keppnishaldara.

5.1.2

Ökumaður skal hafa keppnishjálm þegar ekið er í braut.

5.1.3

Ökutæki og ökumenn ber skylda að uppfylla öll öryggisatriði sem koma fram í nýjustu útgáfu Specific Regulations for FIA Drag Racing (SECTON 14 - GENERAL REGULATIONS) sem má finna á heimasíðu FIA og tengil frá heimasíðu AKÍS.

5.1.4

Reglur um öryggisatriði ná til kvartmílu, áttungsmílu, götuspyrnu og sandspyrnu.

5.1.4.a

Öryggiskröfur í sandspyrnu miðast út frá kvartmílutímum svohljóðandi: 6,49=13,49, 5,49=11,49 og 4,49=9,99 Ekki eru gerðar frekari öryggiskröfur í sandspyrnu en gerðar eru fyrir 8,50 sek. í kvartmílu.

5.1.4.b

Til samræmis við reglur sem gilda hjá NHRA, IHRA og UK Dragracing er óbreyttum ökutækjum frá framleiðanda þeirra (OEM), framleiddum árið 2008 eða síðar veitt undanþágu frá reglum um veltiboga/öryggisbúr. Þetta á ekki við um ökutæki með blæju eða T-topp. Ökutæki sem falla undir undanþáguna:

5.1.4.b.i

og eru framleidd á árunum 2008 til 2013 eru talin nægjanlega örugg frá framleiðanda til að mega aka niður í 10,00 sek. í kvartmílu eða 6,40 sek. í áttungsmílu og ekki hraðar en 135 mph (217 km/klst);

5.1.4.b.ii

og eru framleidd á árinu 2014 eða síðar eru talin nægjanlega örugg frá framleiðanda til að mega aka niður í 9,00 sek. í kvartmílu eða 5,65 sek. í áttungsmílu og ekki hraðar en 150 mph (241 km/klst);

5.1.4.b.iii

skulu vera á DOT merktum hjólbörðum, með óbreytta burðargrind, óbreytt gólf, óbreyttan eldvegg og skal allur upprunalegur öryggisbúnaður vera til staðar og virkur (til að mynda ABS og allir loftpúðar).

5.1.5

Ökutæki sem þarf veltibúr samkvæmt spyrnureglum FIA skal hafa gilda AKÍS vottun á veltibúri, AKÍS vottuð veltibúr annara keppnisgreina gilda einnig að 8,50 sek. í kvartmílu.

5.1.5.a

Ökutæki sem aka hraðar en 8,50 sek. kvartmílu (5,35 í 1/8) þurfa AKÍS vottun samkvæmt viðeigandi SFI staðli og þá skal heiti staðalsins og leyfileg tímamörk skráð í skoðunarvottorð búrsins og á límmiða á veltibúrinu.

5.1.5.b

Sé ökutæki ekið undir þann tíma sem vottun veltibúrs/grindar segir til um:

5.1.5.b.i

skal keppnishaldari tilkynna það til AKÍS;

5.1.5.b.ii

skal AKÍS tilkynna keppanda og ökumanni brotið og skrá athugasemd í skoðunarskýrslu ökutækis;

5.1.5.b.iii

skal gera úrbætur á ökutækinu og fá aukna vottun fyrir næstu keppni þess eða aka því hægar.

5.1.5.c

Aki ökumaður meira en 0,200 sek hraðar en vottun veltibúrs/grindar leyfir varðar það brottvísun úr keppni.

GREIN 5.2 ÖRYGGISBÚNAÐUR VIÐ BRAUTINA
5.2.1

Slökkvitæki skulu staðsett við ráslínu, á pittsvæði og við enda brautarinnar.

5.2.2

Öryggisbíll með slökkvibúnaði og fyrstu hjálpar búnaði skal staðsettur við ráslínu.

GREIN 5.3 ÖRYGGISFULLTRÚI
5.3.1

Öryggisfulltrúi ber ábyrgð á að framkvæmd keppni stefni ekki áhorfendum, starfsmönnum, keppendum, ökumönnum eða tengdum aðilum í hættu.

5.3.2

Öryggisfulltrúi hefur heimild til að stöðva keppni eða einstaka keppendur eða ökumenn, telji hann þörf á því.

5.3.3

Verði slys á fólki ber öryggisfulltrúa að gera skýrslu til AKÍS um atvikið, lýsa aðstæðum og meta mögulegar orsakir.

5.3.4

Öryggisfulltrúa er heimilt að taka ökutæki sem aðild á að óhappi til frekari skoðunar áður en keppandi fær aðgang að því aftur.

5.3.4.a

Slík skoðun má fara fram eftir að keppni lýkur.

GREIN 6 KEPPNISFLOKKAR
GREIN 6.1 SPYRNA
6.1.1

DS flokkur (DS)

6.1.1.a

Ekin er áttungsmíla.

6.1.1.b

Uppröðun samkvæmt Progressive ladder fyrirkomulagi.

6.1.1.c

Ræst er á jöfnu með Pro tree ljósum.

6.1.1.d

Eingöngu fyrir hurðabíla (door slammer).

6.1.1.e

Allar tjúnningar og breytingar leyfðar.

6.1.2

OF flokkur (OF)

6.1.2.a

Ekin er áttungsmíla.

6.1.2.b

Uppröðun samkvæmt Progressive ladder fyrirkomulagi.

6.1.2.c

Tímamark er reiknaður kennitími ökutækis.

6.1.2.d

Ræst er með mismun á kennitíma með Full tree ljósum.

6.1.2.e

Allar vélar og vélastillingar eru leyfilegar.

6.1.2.e.i

Allir gírkassar og skiptingar eru leyfilegar.

6.1.2.e.ii

Allir aflaukar eru leyfilegir.

6.1.2.f

Allt bensín og alkóhól er leyfilegt.

6.1.2.f.i

Nitro er leyfilegt.

6.1.2.h

Kennitími:

6.1.2.h.i

Ökutæki fær kennitíma í fyrstu keppni sem ökutækið tekur þátt.

6.1.2.h.ii

Eftir það heldur það sama kennitíma svo framarlega að ekki sé skipt um mótor og þyngd haldist innan skekkjumarka +/- 50 pund.

6.1.2.h.iii

Ákvarðaður er kennitími fyrir hvert keppnistæki sem tekur mið af þyngd, slagrými og reiknuðum aflstuðli fyrir hverja kúbiktommu vélar. Aflstuðull er fundinn með eftirfarandi reikniformúlu: (2,5 – (slagrými / 1000)) Hestöfl eru fundin með eftirfarandi reikniformúlu: (aflstuðull * slagrými) = ((2,5 – (slagrými / 1000)) eða (NA er 2,3( slagrými /920) * slagrými) Kennitími eru fundinn með eftirfarandi reikniformúlu: (þyngd / hestöfl) ^ (1/3) * 3,67.

6.1.2.h.iv

Reiknivél fyrir kennitíma má finna hér: http://foo.is/calc/of-index-2021tillaga.html .

6.1.2.h.v

Fari keppnistæki meira en 0,100 sek niður fyrir reiknaðan kennitíma í keppni þá lækkar kennitíminn í næstu ferð um þann tíma sem er umfram 0,100 sek. Kennitími lækkar varanlega í hvert sinn sem farið er undir 0,100 sek undir kennitíma.

6.1.3

J flokkur (JS JM JM/A) Junior Dragster flokkur (Sjá Specific Regulations for FIA Drag Racing - Section 1)

6.1.3.a

Ekin er áttungsmíla.

6.1.3.b

Uppröðun samkvæmt second chance fyrirkomulagi.

6.1.3.c

Aldursmark í flokknum er 12 ára á árinu til 18 ára á árinu.

6.1.3.d

Tímamark er valinn kennitími ökumanns þó ekki undir sett lágmark miðað við aldur.

6.1.3.e

Sé ekið undir kennitíma/tímamark tapast ferð.

6.1.4

K flokkur

6.1.4.a

Ekin er kvartmíla.

6.1.4.b

Uppröðun samkvæmt second chance fyrirkomulagi.

6.1.4.c

Ræst er á jöfnu með Full tree ljósum.

6.1.4.d

Sé ekið undir tímamark tapast ferð.

6.1.4.e

Hjálpartæki: Throttle stop og álíka búnaður er bannaður í öllum flokkum nema K/X.

6.1.4.f

K/G flokkur

6.1.4.f.i

Tímamark í flokknum er 13,90 sek.

6.1.4.g

K/F flokkur

6.1.4.g.i

Tímamark í flokknum er 12,90 sek.

6.1.4.g.ii

Aki ökumaður sem hefur undanþágu vegna aldurs meira en 0,05 sekúndum fljótar en kennitími flokkins varðar það brottvísun úr keppni.

6.1.4.h

K/E flokkur

6.1.4.h.i

Tímamark í flokknum er 11,90 sek.

6.1.4.i

K/D flokkur

6.1.4.i.i

Tímamark í flokknum er 10,90 sek.

6.1.4.j

K/C flokkur

6.1.4.j.i

Tímamark í flokknum er 9,90 sek.

6.1.4.k

K/B flokkur

6.1.4.k.i

Tímamark í flokknum er 8,90 sek.

6.1.4.l

K/A flokkur

6.1.4.l.i

Tímamark í flokknum er 7,90 sek.

6.1.4.m

K/X flokkur

6.1.4.m.i

Ekkert tímamark er í flokknum.

6.1.5

A flokkur

6.1.5.a

Ekin er áttungsmíla.

6.1.5.b

Uppröðun samkvæmt second chance fyrirkomulagi.

6.1.5.c

Ræst er á jöfnu með Pro tree ljósum.

6.1.5.d

Sé ekið undir tímamark tapast ferð.

6.1.5.e

Hjálpartæki: Throttle stop og álíka búnaður er bannaður.

6.1.5.f

A/G flokkur

6.1.5.f.i

Tímamark í flokknum er 8,70 sek.

6.1.5.g

A/F flokkur

6.1.5.g.i

Tímamark í flokknum er 8,10 sek.

6.1.5.g.ii

Aki ökumaður sem hefur undanþágu vegna aldurs meira en 0,03 sekúndum fljótar en kennitími flokksins varðar það brottvísun úr keppni.

6.1.5.h

A/E flokkur

6.1.5.h.i

Tímamark í flokknum er 7,50 sek.

6.1.5.i

A/D flokkur

6.1.5.i.i

Tímamark í flokknum er 6,90 sek.

6.1.5.j

A/C flokkur

6.1.5.j.i

Tímamark í flokknum er 6,30 sek.

6.1.5.k

A/B flokkur

6.1.5.k.i

Tímamark í flokknum er 5,70 sek.

6.1.5.l

A/A flokkur

6.1.5.l.i

Tímamark í flokknum er 5,10 sek.

GREIN 6.2 GÖTUSPYRNA

Þessari grein og undirgreinum hennar verður ekki breytt fyrr en eftir keppnistímabilið 2026.

6.2.1

Reglur sem gilda fyrir alla flokka.

6.2.1.a

Ekin er áttungsmíla.

6.2.1.b

Uppröðun samkvæmt Second chance fyrirkomulagi.

6.2.1.c

Ræst er á jöfnu með Pro tree ljósum.

6.2.1.d

Allir boddyhlutir skulu vera á ökutæki, bannað er að fjarlægja þá að skoðun lokinni.

6.2.2

Bílar 4cyl (4)

6.2.2.a

Ökutæki með hámark 4 stokka vél eða Wänkel vél og drif á einum ás.

6.2.2.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.2.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.2.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.2.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.2.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.2.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.3

Bílar 6cyl (6)

6.2.3.a

Ökutæki með hámark 6 stokka vél og drif á einum ás.

6.2.3.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.3.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.3.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.3.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.3.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.3.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.4

Bílar 8cyl+ (8+)

6.2.4.a

Ökutæki með 8 til 12 strokka vél og drif á einum ás.

6.2.4.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.4.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.4.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir. (DOT slikkar leyfðir)

6.2.4.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.4.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.4.c.iii

Hámarkshæð hjólbarða er 29".

6.2.5

Bílar 8cyl (8)

6.2.5.a

Ökutæki með hámark 8 strokka vél og drif á einum ás.

6.2.5.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.5.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.5.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildu pústi.

6.2.5.c

Hjólbarðar skulu vera götulöglegir og DOT merktir.

6.2.5.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.5.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.5.c.iii

Eingöngu eru leyfðir hjólbarðar sem ætlaðir eru eða eru viðurkenndir á skýran hátt frá framleiðanda fyrir götunotkun til dæmis hjólbarðar sem bera viðurkenninguna frá framleiðanda (D.O.T. approved for street use / eða sambærileg staðfesting).

6.2.5.c.iv

Slitmörk hjólbarða (1.6mm að lágmarki) og munstur hjólbarða skal standast skoðun þegar keppni hefst.

6.2.5.c.v

Hjólbarðar sem eru munsturslausir ( of slitnir ) eru bannaðir.

6.2.5.c.vi

Hjólbarðar sem eru DOT merktir en eingöngu með langraufað munstur eru bannaðir.

6.2.5.d

Allir aflaukar (poweradder) eru bannaðir. Þ.e. blásarar, túrbínur, nítró o.þ.h.

6.2.6

Bílar 4x4 (X)

6.2.6.a

Ökutæki með drif á tveimur ásum að undanskildum jeppum og pallbílum.

6.2.6.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.6.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.6.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.6.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.6.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.6.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.7

Jeppar (J)

6.2.7.a

Ökutæki sem eru jeppar og pallbílar.

6.2.7.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.7.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.7.a.iii

Ökutæki (skráð undir 2.000 kg.) skal hafa virkt fjórhjóladrif til staðar.

6.2.7.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.7.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.7.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.7.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.8

Rafmagnsbílar (EV)

6.2.8.a

Ökutæki með drif á einum eða tveimur ásum.

6.2.8.a.i

Ökutæki skal vera rafknúið, að fullu eða að hluta (EV / Hybrid).

6.2.8.a.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.8.b

Ökutæki skal vera á númerum og fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.8.c

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.8.c.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.8.c.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.9

Super Street (SS)

6.2.9.a

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.9.a.i

Allar breytingar eru leyfilegar.

6.2.9.a.ii

Allir aflaukar eru leyfilegir.

6.2.9.b

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskyldum hjólbörðum og pústi.

6.2.9.c

Allir hjólbarðar eru leyfilegir.

6.2.10

Unglingaflokkur (U)

6.2.10.a

Í flokkum má sá keppa sem verður að minnsta kosti 15 ára á árinu þar til sá verður 17 ára á árinu.

6.2.10.b

Ökutæki með drif á einum eða tveimur ásum.

6.2.10.b.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.10.b.ii

Ökutæki skal byggt á upprunalegri óbreyttri burðargrind (undirvagni) að framan og aftan. Breyta má fjöðrun og hjólspyrnum.

6.2.10.c

Ökutæki skal vera skráð á númerum, fullskoðað af viðurkenndri skoðunarstöð og skal geta staðist slíka skoðun á keppnisstað - að undanskildum hjólbörðum og pústi.

6.2.10.d

Hjólbarðar skulu vera DOT merktir.

6.2.10.d.i

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.2.10.d.ii

Hjólbarðar framan/aftan skulu vera samkvæmt umferðalögum um hjólbarðagerðir það er radial/radial eða diagonal/diagonal.

6.2.10.e

Kennitími í flokknum er 8,10 sek.

6.2.10.e.i

Aki ökumaður meira en 0,03 sekúndum fljótar en kennitími sbr. 6.2.10.e varðar það brottvísun úr keppni.

6.2.11

Outlaw hurðabílar (OH)

6.2.11.a

Ökutæki sem skilgreint er sem hurðabíll (Door Slammer, Pro Mod).

6.2.11.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.11.a.ii

Allar breytingar eru leyfilegar.

6.2.11.a.iii

Allir aflaukar eru leyfilegir.

6.2.11.b

Óskráð ökutæki.

6.2.11.c

Allir hjólbarðar eru leyfilegir.

6.2.12

Outlaw grindarbílar (OG)

6.2.12.a

Ökutæki sem skilgreint er sem grindarbíll (Dragster).

6.2.12.a.i

Ökutæki skal vera knúið bruna/sprengihreyfli.

6.2.12.a.ii

Allar breytingar eru leyfilegar.

6.2.12.a.iii

Allir aflaukar eru leyfilegir.

6.2.12.b

Óskráð ökutæki.

6.2.12.c

Allir hjólbarðar eru leyfilegir.

GREIN 6.3 SANDSPYRNA
6.3.1

Fólksbílar (F)

6.3.1.a

Fjöldaframleidd fólksbifreið með drif á einum ás.

6.3.1.b

Ótakmarkaðar breytingar á vél.

6.3.1.c

Allir boddýhlutir skulu vera á ökutæki, upprunalegur eldveggur á upprunalegum stað.

6.3.1.d

Innrétting skal vera til staðar nema í ökutæki með veltibúr eða boga.

6.3.1.e

Heimilt er að breyta hjólskálum.

6.3.1.f

Hæðarmunur fremst og aftast á sílsa má ekki vera meiri en 10cm.

6.3.1.g

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettabrún.

6.3.1.g.i

Hámarkshæð hjólbarða er 33".

6.3.1.g.ii

Skófludekk eru bönnuð.

6.3.2

Útbúnir fólksbílar (ÚF)

6.3.2.a

Fjöldaframleidd fólksbifreið með drif á einum ás.

6.3.2.b

Ótakmarkaðar breytingar á vél.

6.3.2.c

Allir boddýhlutir skulu vera á ökutæki, upprunalegur eldveggur á upprunalegum stað.

6.3.2.d

Innrétting skal vera til staðar nema í ökutæki með veltibúr eða boga.

6.3.2.e

Skófludekk (eða ausudekk) skylda.

6.3.3

Buggybílar (B)

6.3.3.a

Buggybílar með fjöðrun á öllum hjólum.

6.3.3.b

Hámarks vélarstærð 3000 cc.

6.3.3.c

Hámarksþyngd 1.300 kg.

6.3.4

Jeppar (J)

6.3.4.a

Fjöldaframleidd bifreið með drif á tveim ásum öxultengt við vél.

6.3.4.b

Ótakmarkaðar breytingar á vél.

6.3.4.c

Óheimilt er að fjarlægja bretti, vélarhlíf, stuðara, framstykki og ljós.

6.3.4.d

Stýri skal vera tengt með vélrænum hætti, tjakkstýri með vökvarótor bannað, hjálpartjakkar leyfðir.

6.3.4.e

Hjólbarðar skulu ekki standa út fyrir brettakanta.

6.3.4.f

Hjólbarðar skulu vera viðurkenndir og DOT merktir.

6.3.5

Útbúnir jeppar (ÚJ)

6.3.5.a

Ökutæki með drif á tveim ásum, öxultengt við vél.

6.3.5.b

Vél skal vera bílvél, ótakmarkaðar breytingar.

6.3.5.c

Óheimilt er að fjarlægja hluti af eða úr ökutæki í keppni.

6.3.5.d

Skófludekk (eða ausudekk) skylda á a.m.k. einum ás.

6.3.6

Sérsmíðuð ökutæki (S)

6.3.6.a

Fjöldaframleidd ökutæki með drif á einum ás.

6.3.6.b

Vél skal vera bílvél, ótakmarkaðar breytingar.

6.3.6.c

Endursmíða má hluta ökutækis úr öðrum efnum en upprunalega.

6.3.6.d

Skylt er að hafa alla boddýhluti á ökutæki.

6.3.6.e

Skófludekk (eða ausudekk) skylda.

6.3.7

Opinn flokkur (O)

6.3.7.a

Sérsmíðuð ökutæki sem ekki komast í aðra flokka.

6.3.7.b

Ótakmarkaðar breytingar leyfðar á vél.

6.3.7.c

Skófludekk (eða ausudekk) skylda.

GREIN 6.4 ALLT FLOKKUR
6.4.1

Allt flokkur er ekinn eftir að úrslit liggja fyrir í öllum flokkum tilheyrandi keppni.

6.4.1.a

Einungis skráðum ökumanni er heimil þátttaka.

6.4.1.a.i

Ökumaður er skráður sjálfkrafa í flokkinn.

6.4.1.a.ii

Ökumaður sem ekki hyggst taka þátt í flokknum skal tilkynna það til keppnisstjóra.

6.4.1.b

Einungis skráðu ökutæki er heimilt að aka í flokknum.

6.4.1.b.i

Allar breytingar eru leyfðar á ökutæki

6.4.1.b.ii

Allir hjólbarðar eru leyfilegir.

6.4.2

Raðað er upp í flokkinn eftir öllum tímum tilheyrandi keppni.

6.4.3

Sá sem hefur lægri brautartíma hefur brautarval.

6.4.4

Úrslit ráðast í einni ferð.

6.4.5

Veitt eru verðlaun fyrir fyrsta sæti eingöngu.

6.4.5.a

Ekki eru veitt stig til Íslandsmeistara í flokknum.

GREIN 7 REFSINGAR
7.1

Fari hjól ökutækis yfir mið/hliðarlínur spyrnubrautar varðar það brottvísun úr keppni, nema í upphitun.

7.2

Snerti hjól ökutækis hliðarlínur sandspyrnubrautar fær hann aðvörun og tapar ferð. Fari hjól yfir eða snertir ítrekað hliðarlínur varðar það brottvísun úr keppni.

7.3

Þjófstarti ökumaður tapar hann ferðinni.

7.4

Bannað er að viðlagðri brottvísun að aka yfir ráslínu logi rauð ljós á ljósatrénu.

7.5

Heimilt er að útiloka báða ökumenn í sömu ferð úr keppni samkvæmt eftirfarandi:

7.5

ökumaður dæmdur úr keppni fyrir eitthvað af framantöldu áður en útsláttur hefst er ekki hægt að setja hann í keppni aftur.

7.5.1

þjófstarti ökumaður og andstæðingur hans fer yfir brautarmörk er það seinna brotið sem gildir sem útilokun, sá sem þjófstartaði heldur áfram;

7.5.2

fari einhver hluti hjólbarða alveg yfir markalínu, þá hefur ökutæki farið út fyrir brautarmörk. Fari báðir ökumenn yfir brautarmörk skulu báðir dæmdir úr keppni. Þar sem margar línur ákveða brautarmörk skal sú lína gilda sem næst er braut viðkomandi ökutækis;

7.5.3

sé úrskurðað að ökumaður hafi hemlað ógætilega og misst stjórn á ökutækinu, farið út fyrir brautarmörk og snert vegrið skal hann dæmdur frá keppni. Sama gildir þó ökumaður sé komin yfir endalínu.

7.6

Árekstur við vegrið eða einhvern annan útbúnað á braut (gúmmíkeilur eru brautarmerkingar og teljast ekki útbúnaður á braut) getur varðað brottvísun, sektum og/eða banni.

7.7

Fari ökumaður viljandi yfir brautarmörk til að yfirgefa braut, til að afstýra árekstri eða hann rekst á rusl á brautinni skoðast það ekki ástæða til brottvísunar.

7.8

Í flokkum með tímamörkum gilda eftirfarandi reglur:

7.8.1

aki ökumaður undir kennitíma/tímamark í útslætti tapar hann þeirri ferð, þó eru eftirtaldar undantekningar:

7.8.1.a

þjófstarti andstæðingur eða fer yfir brautarmörk;

7.8.1.b

þegar um eitt ökutæki er að ræða;

7.8.1.c

fari báðir ökumenn undir kennitíma, þá vinnur sá er minna fer undir;

7.8.1.d

fari báðir ökumenn jafnmikið undir kennitíma miðað við 1/1000 úr sek. sigrar sá sem hefur betri viðbragðstíma í ferðinni.

GREIN 8 ANNAÐ
8.1

Einungis ökumanni er heimilt að aka ökutæki. Við gangsetningu ökutækis skal ökumaður eða aðstoðarmaður staðsettur í ökumannssæti. Sé verið að ýta eða draga skal haga sér eins og um akstur væri að ræða.

8.2

Ökumaður má hafa tvo aðstoðarmenn við brautina, en fleiri í pitt.

8.3

Nota má ýtuslá staðsetta þannig að ekki sé mögulegt að aka uppá afturhjól.

8.4

Notkun á talstöðvum milli ökumanns og aðstoðarliðs leyfð. Fjarskiptatæki má aldrei nota til upplýsingaöflunar eða stjórnunar á keppnisbúnaði.

8.5

Ökumanni er skylt að vera til aðstoðar við skoðun ökutækis síns og vera tiltækur við ökutæki sitt á meðan á keppni stendur.

8.6

Aðstoðarlið skal gæta fyllstu varúðar á keppnissvæði. Stuttbuxur og berir fætur bannaðir, skór eru skylda. Keppandi/ökumaður ber ábyrgð á aðstoðarliði sínu.