Reglur > Reglugerð um keppnisráð AKÍS

Útgáfudagur 27.3.2024
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 SKIPAN
1.1

Keppnisráð skal skipa fyrir hverja akstursíþróttagrein samkvæmt lögum AKÍS. Þær eru nú:

1.1.a

Drift;

1.1.b

Hringakstur (kappakstur, tímaat, þolakstur, þrautaat, gokart, hill climb);

1.1.c

Rally (sérleiðarally, nákvæmnisakstur, sparakstur);

1.1.d

Rallycross (rallycross, crosscart);

1.1.e

Spyrna (kvartmíla, sandspyrna, götuspyrna);

1.1.f

Torfæra (torfæra, traktorstorfæra).

1.1.g

Hermiakstur (allar greinar akstursíþrótta).

1.2

AKÍS er heimilt að bæta við keppnisráðum eða fella þau niður eftir þörfum.

1.3

Skipan fulltrúa í keppnisráð fer fram með þeim hætti að:

1.3.a

aðildarfélag sendir AKÍS upplýsingar um fulltrúa, útskiptingu á sitjandi fulltrúa eða niðurfellingu fyrri skipunar;

1.3.a.i

að uppfylltum skilyrðum er aðildarfélagi heimilt að skipa einn fulltrúa í hvert keppnisráð;

1.3.b

AKÍS gerir viðeigandi breytingar á skráningu ráðsins og sendir aðildarfélagi staðfestingu á skipaninni;

1.3.c

stjórn AKÍS skipar fulltrúa í keppnisráð ef þörf þykir.

1.4

Heimilt er að skipta út skipuðum fulltrúa.

1.5

Hver einstaklingur skal aðeins sitja í einu keppnisráði hverju sinni.

1.6

Eigi fulltrúi í keppnisráði hagsmuna að gæta í máli sem ráðið fjallar um ber honum að víkja sæti í því máli.

1.7

Stjórn AKÍS heldur lista yfir þá einstaklinga sem sitja í keppnisráðum hverju sinni og birtir á vef sínum, www.akis.is.

1.8

Þegar réttur aðildarfélags til tilnefningar í keppnisráð fellur niður, lýkur skipan fulltrúa þess við næsta formannafund.

GREIN 2 HLUTVERK
2.1

Keppnisráði hverrar greinar ber að:

2.1.a

semja, breyta, fella út og laga að þörfum, reglur fyrir þær keppnisgreinar sem undir það heyra;

2.1.b

skila reglum til regluráðs AKÍS til yfirferðar og samræmingar;

2.1.c

taka til umfjöllunar, svo fljótt sem kostur er, erindi sem því berast frá regluráði AKÍS;

2.1.d

skila reglum sem gilda munu á komandi keppnistímabili til regluráðs í síðasta lagi 14 dögum fyrir formannafund AKÍS;

2.1.e

kynna breytingar á reglum, ef einhverjar eru, og annað sem máli skiptir varðandi starf ráðsins á formannafundi AKÍS;

2.1.f

ákveða hvort keppni í móti skuli hafa aukið vægi vegna aukins umfangs;

2.1.g

stuðla að bættu öryggi allra sem þær akstursíþróttir stunda sem undir ráðið heyra með fræðslu og endurskoðun reglna eða verkferla eftir því sem kostur er;

2.1.h

hafa umsjón með námskeiðum og gerð fræðsluefnis fyrir staðreyndadómara í sínum greinum eftir því sem við á;

2.1.i

votta hæfi staðreyndadómara sem þekkir til allra reglna og fræðsluefnis og stenst þær kröfur sem settar eru fram í tengslum við hverja keppnisgrein eftir þörfum;

2.1.j

skila tillögum til stjórnar AKÍS varðandi val á akstursíþróttamanni og akstursíþróttakonu ársins samkvæmt reglum þar um;

2.1.k

vera stjórn AKÍS innan handar ef taka þarf ákvörðun um breytingar á keppnisdagatali;

2.1.l

hlusta eftir og hafa samráð við keppendur og keppnishaldara um þarfar breytingar;

2.1.m

halda fundi sem hér segir:

2.1.m.i

þegar fyrir liggja þarfar breytingar á reglum;

2.1.m.ii

ef meirihluti keppnisráðs óskar eftir því;

2.1.m.iii

óski stjórn AKÍS eftir því með dagskrá að ráðið haldi fund.

2.1.n

tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.

2.1.o

kjósa formann keppnisráðsins á fyrsta fundi þess eftir breytingar á skipan ráðsmanna.

2.2

Keppnisráði er heimilt að aðstoða dómnefnd keppni við túlkun reglna sé eftir því leitað.

GREIN 3 SAMSKIPTI
3.1

AKÍS heldur lista yfir netföng þeirra sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.

3.2

Samskipti AKÍS við keppnisráðin eru með tölvupósti.

3.3

Keppnisráðin geta fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef þau kjósa að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.

3.3.a

Við mannabreytingar í keppnisráði er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar keppnisráðsins óski eftir að það sé ekki gert.

3.4

AKÍS úthlutar hverju keppnisráði netfang @akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.