Reglur > Reglugerð um öryggisráð AKÍS

Útgáfudagur 20.3.2021
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 SKIPAN
1.1

Öryggisráð skal skipa til að vera ráðgefandi um öryggismál í þeim greinum sem stundaðar eru innan AKÍS.

1.2

Stjórn AKÍS skipar formann og að lágmarki tvo aðra í ráðið og skal leitast við að velja einstaklinga sem sérfróðir eru um málefnið og hafa víðtæka þekkingu á mismunandi greinum akstursíþrótta.

1.3

Stjórn AKÍS heldur lista yfir þá sem sitja í öryggisráði hverju sinni.

1.4

Þegar skipunartími öryggisráðsmanns er liðinn skipar stjórn AKÍS í laust sæti að nýju.

GREIN 2 HLUTVERK
2.1

Öryggisráði ber að:

2.1.a

samræma eftir því sem við á öryggiskröfur sem gerðar eru í mismunandi greinum akstursíþrótta á Íslandi;

2.1.b

hafa samráð við stjórn AKÍS, keppnisráð og keppnishaldara í störfum sínum;

2.1.c

huga jafnt að málum er varða keppendur, starfsfólk, áhorfendur, fjölmiðlafólk og almenning;

2.1.d

leitast við að nýta þekkingu og reynslu sem aðgengileg er með alþjóðasamstarfi, svo sem hjá FIA og systursamtökum AKÍS í öðrum löndum;

2.1.f

sjá um fræðslu, þjálfun og viðurkenningu öryggisfulltrúa og sjá þeim fyrir nauðsynlegum stuðningi;

2.1.g

leitast við að safna saman sem mestri þekkingu um öryggismál og koma henni á framfæri á vef AKÍS og öðrum heppilegum vettvangi eftir atvikum;

2.1.h

tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.

GREIN 3 SAMSKIPTI
3.1

AKÍS heldur lista yfir netföng þeirra sem sitja í öryggisráði hverju sinni.

3.2

Samskipti AKÍS við öryggisráð eru með tölvupósti.

3.3

Öryggisráð getur fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef það kýs að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.

3.3.a

Við mannabreytingar í ráðinu er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar þess óski eftir að það sé ekki gert.

3.4

AKÍS úthlutar öryggisráði netfang @akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.