Reglur > Reglugerð um öryggisráð AKÍS

Útgáfudagur 26.3.2024
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 SKIPAN
1.1

Öryggisráð er skipað af stjórn AKÍS í samræmi við 15. grein laga sambandsins.

1.2

Þegar skipunartími öryggisráðsmanns er liðinn, eða segi einhver sig frá sæti í ráðinu, skipar stjórn AKÍS í laust sæti að nýju.

GREIN 2 HLUTVERK
2.1

Öryggisráði ber að:

2.1.a

leitast við að safna þekkingu um öryggismál og koma henni á framfæri á vef AKÍS og öðrum heppilegum vettvangi eftir atvikum;

2.1.b

huga jafnt að öryggismálum er varða keppendur, starfsfólk, áhorfendur, fjölmiðlafólk og almenning;

2.1.c

veita keppnisráðum ráðgjöf um öryggismál í þeim tilgangi að samræma, eftir því sem við á, öryggiskröfur sem gerðar eru í mismunandi greinum akstursíþrótta á Íslandi;

2.1.d

leitast við að nýta þekkingu og reynslu sem aðgengileg er með alþjóðasamstarfi, svo sem hjá FIA og systursamtökum AKÍS í öðrum löndum;

2.1.e

sjá um fræðslu, þjálfun og viðurkenningu öryggisfulltrúa;

2.1.f

vera öryggisfulltrúum innan handar í störfum þeirra;

2.1.g

hafa samráð við stjórn AKÍS, keppnisráð og keppnishaldara í störfum sínum;

2.1.h

tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.

GREIN 3 SAMSKIPTI
3.1

Stjórn AKÍS heldur lista yfir nöfn og netföng þeirra sem sitja í öryggisráði hverju sinni.

3.2

Samskipti AKÍS við öryggisráð eru með tölvupósti.

3.3

Öryggisráð getur fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef það kýs að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.

3.3.a

Við mannabreytingar í ráðinu er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar þess óski eftir að það sé ekki gert.

3.4

Tölvupóstfang öryggisráðs er oryggi@akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.