Reglur > Keppnisgreinarreglur fyrir Hill Climb 2024

Útgáfudagur 31.5.2024
Bera saman við aðra útgáfu
GREIN 1 ALMENNT
GREIN 1.1 GILDISSVIÐ
1.1.1

Reglur þessar gilda fyrir allar keppnir í brekkuklifri, Hill Climb.

1.1.1.a

Keppnishaldara er heimilt að víkja frá keppnisfyrirkomulagi og flokkareglum í keppnum öðrum en Íslandsmeistarakeppnum.

1.1.2

Keppnir eru haldnar samkvæmt Reglubók FIA (e. International Sporting Code (ISC)), þessum keppnisgreinarreglum og sérreglum hverrar keppni.

1.1.3

Gæti misræmis á þessum keppnisgreinarreglum og Reglubók FIA þá gilda reglur FIA.

GREIN 2 SKRÁNING
GREIN 2.1 KEPPENDUR OG ÖKUMENN
2.1.1

Keppendum er heimilt að skrá sig mörgum sinnum í hvern flokk í hverri keppni.

2.1.2

Hver ökumaður má aðeins aka einu ökutæki í hverjum flokki.

2.1.3

Ef æfing fyrir keppni er tilgreind í sérreglum hennar ber ökumanni að mæta á hana.

2.1.3.a

Keppnisstjóra er heimilt að falla frá þessari reglu telji hann ökumann hafa reynslu sem gefur tilefni til þess.

2.1.4

Í unglingaflokkum (flokkar með "junior" í heiti sínu) má sá keppa sem verður að minnsta kosti 15 ára á árinu.

2.1.4.a

Við 17 ára aldur er ökumaður ekki lengur gjaldgengur í unglingaflokk nema að hann verði 17 ára þegar Íslandsmót er hafið. Hefur ökumaður þá undanþágu til að klára Íslandsmót í unglingaflokki.

2.1.4.b

Í sérreglum keppni er heimilt að leyfa þeim sem orðnir eru 17 ára á árinu að aka í unglingaflokki hafi þeir ekið í honum að lágmarki einu sinni í keppni í Íslandsmóti á yfirstandandi keppnistímabili.

GREIN 2.2 ÖKUTÆKI
2.2.1

Hvert ökutæki má aðeins nota í einum flokk í hverri keppni.

2.2.2

Ekki er heimilt að skipta út ökutæki í keppni eftir að skoðun lýkur.

GREIN 3 KEPPNI
GREIN 3.1 ALMENNT
3.1.1

Á meðan á keppni stendur má einungis ökumaður vera í ökutækinu.

3.1.2

Ræsing skal alltaf vera úr kyrrstöðu.

3.1.3

Keppandi, ökumaður eða liðstjóri skal alltaf vera við ökutæki meðan á keppni stendur.

3.1.4

Keppandi má hafa tvo aðstoðarmenn inni á pittsvæði og ber á þeim fulla ábyrgð.

3.1.4.a

Keppnishaldara er heimilt að leyfa fleiri aðstoðarmenn á þeim forsendum sem hann ákveður.

3.1.5

Um hegðun ökumanna í akstri gildir kafli IV viðauka L í Reglubók FIA um aksturshegðun á brautum.

3.1.5.a

Nánar má kveða á um aksturshegðun í sérreglum eða með tilkynningum á upplýsingatöflu.

GREIN 3.2 LEIÐIN
3.2.1

Leiðin skal vera á samfelldu og vel við höldnu bundnu slitlagi.

3.2.2

Leiðarlengd skal vera á milli 2,5 km og 18 km.

3.2.3

Lágmarks heildar hækkun á leiðinni skal vera 3%.

3.2.4

Lágmarks breidd leiðarinnar skal vera 5 metrar.

3.2.4.a

Þó má taka breiddina niður í 4 metra á afmörkuðum köflum að því gefnu að skyggni sé ekki styttra en hemlunarvegalengd og samanlögð lengd slíkra afmarkaðra kafla sé ekki meiri en 10% af heildar vegalengd leiðarinnar.

GREIN 3.3 PITTURINN
3.3.1

Afmarka skal svæði fyrir pitt þar sem ökutæki skulu vera á milli þess sem þau aka keppnisleiðina.

3.3.2

Pittsvæðið skal vera vel merkt og staðsett þannig að frá því sé auðvelt að komast á og af leiðinni.

3.3.3

Inn- og útkeyrsla af pittsvæði skal merkt með skýrum hætti.

3.3.4

Pittur skal vera það stór að þar sé að minnsta kosti pláss fyrir öll keppnistæki, alla keppendur, ökumenn, þjónustuliða, sjálfboðaliða og starfsmenn sem þar gegna skyldum.

3.3.5

Innan pittsins skal afmarka einn reit fyrir hvert ökutæki og þjónustulið þess sem það hefur til afnota.

3.3.5.a

Ökumaður skal aka beint í og úr sínu afmarkaða svæði í pittinum og forðast að koma í svæði annarra ökutækja en síns eigin.

3.3.6

Spól er stranglega bannað á pittsvæði.

3.3.7

Á pittsvæði er 15 km/klst hámarkshraði, nema annað sé tekið fram í íþróttareglum eða tilkynningu á upplýsingatöflu, og skal aka þar með fyllstu gát.

GREIN 3.4 SKOÐUN
3.4.1

Ökumaður skal vera við ökutæki sitt meðan skoðun fer fram.

3.4.1.a

Við skoðun skal ökumaður vera með keppnisgalla og allan annan persónulegan öryggisbúnað meðferðis.

GREIN 4 KEPPNISFYRIRKOMULAG
GREIN 4.1 ALMENNT
4.1.1

Ræsir skal ræsa keppendur í leiðina með millibili sem skilgreina skal í sérreglum.

4.1.2

Ökumaður skal aka af stað innan 30 sekúndna frá því að rásmerki er gefið.

4.1.2.a

Sé ökutækið ekki komið í gegnum tímatökugeisla við ráslínu innan þessara tímamarka skal svartflagga ökumann sem þá fær ekki að aka af stað, ferðin skal merkjast DNS og tími fyrir hana ekki gefinn.

4.1.3

Tímataka hverrar ferðar hefst þegar ökutæki ekur í gegnum tímatökugeisla við ráslínu og endar við tímatökugeisla í endamarki.

4.1.4

Úrslit keppninnar skulu ráðast af stysta mælda tíma hvers ökumanns úr öllum eknum ferðum hvers þeirra.

4.1.5

Minnsta mælanlega eining tímatökubúnaðar skal skilgreind í sérreglum.

4.1.6

Sérreglur skulu kveða á um fjölda æfinga- og keppnisferða.

4.1.6.a

Æfinga- og keppnisferðir lúta sömu reglum utan þess að mældur tími æfingaferða skal ekki teljast með þegar úrslit keppninnar eru ákvörðuð.

GREIN 5 ÖRYGGISMÁL
GREIN 5.1 PERSÓNULEGUR BÚNAÐUR ÖKUMANNA
5.1.1

Ökumenn skulu vera í að lágmarki tveggja laga eldheldum heilgalla með viðurkenningu frá FIA (FIA 8856-2000), SFI (SFI 3.2A/5 eða hærra).

5.1.1.a

Ekki má prenta auglýsingar beint á heilgallann eða sauma í hann nema af framleiðanda hans eða aðila sem framleiðandi viðurkennir til slíkra verka.

5.1.2

Fyrir öll hlífðarföt gildir að þau skulu formuð og sniðin þannig að þau skýli vel öllum líkamanum þar á meðal hnakka, ristum og úlnliðum.

5.1.3

Undirföt skulu vera úr bómull eða ull.

5.1.4

Myndavélar eða annar búnaður festur á hjálm eða ökumann á annan hátt er bannaður.

5.1.5

HANS búnaður með viðurkenningu frá FIA (FIA 8858) eða SFI (SFI 3.3) og öryggisbelti með lágmark 5 punkta festingum sem bera gilda vottun FIA samkvæmt staðli 8853/98 eða 8853-2016 eru skylda.

5.1.6

Hjálmar skulu uppfylla staðla samkvæmt viðauka L, kafla III, grein 1 í Reglubók FIA, um útbúnað ökumanns.

GREIN 5.2 LEIÐARVERÐIR
5.2.1

Leiðarverðir skulu staðsettir við alla leiðina þannig að hver þeirra sjái til þess næsta á báðar hendur sér öllum stundum.

5.2.2

Hver leiðarvörður skal hafa hjá sér:

5.2.2.a

slökkvitæki nema þau séu staðsett í sérstökum öryggisbíl(um);

5.2.2.b

eitt af hverju flaggi sem reglur kveða á um að geti verið notað.

5.2.3

Leiðarvörður skal nota flögg eins og kveðið er á um í viðauka H, grein 7 í Reglubók FIA nema annað sé tekið fram í sérreglum.

GREIN 5.3 ÖRYGGISBÚNAÐUR VIÐ LEIÐINA
5.3.1

Slökkvitæki skulu staðsett við allar leiðarvarðstöðvar eða í öryggisbifreið(um) við leiðina þannig að tryggt sé að viðbragð við eldi sé skjótt.

GREIN 5.4 ÖRYGGISBÚNAÐUR ÖKUTÆKJA
5.4.1

Ökutæki skulu uppfylla öll skilyrði sem sett eru í þeim keppnisgreinarflokki sem ökutækið fellur undir.

GREIN 5.5 ÖRYGGISFULLTRÚI
5.5.1

Öryggisfulltrúi ber ábyrgð á að framkvæmd keppni stefni ekki áhorfendum, starfsmönnum, keppendum eða tengdum aðilum í hættu.

5.5.2

Öryggisfulltrúi hefur heimild til að stöðva keppni eða einstaka keppendur eða ökumenn, telji hann þörf á því.

5.5.3

Verði slys á fólki ber öryggisfulltrúa að gera skýrslu til AKÍS um atvikið, lýsa aðstæðum og meta mögulegar orsakir.

5.5.4

Öryggisfulltrúa er heimilt að taka ökutæki sem aðild á að óhappi til frekari skoðunar áður en keppandi fær aðgang að því aftur.

5.5.4.a

Slík skoðun má fara fram eftir að keppni lýkur.

GREIN 6 KEPPNISFLOKKAR
6.1

Skilgreina skal keppnisflokka í sérreglum.