Reglur > Samanburður

Samanburður á Reglugerð um keppnisráð AKÍS (útgáfudagur 20.3.2021) og Reglugerð um keppnisráð AKÍS (útgáfudagur 3.3.2023)
GREIN 1 SKIPANGREIN 1 SKIPAN
1.1 1.1
Keppnisráð skal skipa fyrir hverja akstursíþróttagrein samkvæmt lögum AKÍS. Þær eru nú:Keppnisráð skal skipa fyrir hverja akstursíþróttagrein samkvæmt lögum AKÍS. Þær eru nú:
1.1.a 1.1.a
Drift;Drift;
1.1.b 1.1.b
Hringakstur (kappakstur, tímaat, þolakstur, þrautaat, gokart);Hringakstur (kappakstur, tímaat, þolakstur, þrautaat, gokart);
1.1.c 1.1.c
Rally (sérleiðarally, nákvæmnisakstur, sparakstur);Rally (sérleiðarally, nákvæmnisakstur, sparakstur);
1.1.d 1.1.d
Rallycross (rallycross, crosscart);Rallycross (rallycross, crosscart);
1.1.e 1.1.e
Spyrna (kvartmíla, sandspyrna, götuspyrna);Spyrna (kvartmíla, sandspyrna, götuspyrna);
1.1.f 1.1.f
Torfæra.Torfæra.
1.1.g
Hermiakstur (allar greinar akstursíþrótta).
1.2 1.2
AKÍS er heimilt að bæta við keppnisráðum eða fella þau niður eftir þörfum.Rafíþróttir hverrar akstursíþróttagreinar heyra undir viðkomandi keppnisráð.
1.3 1.3
AKÍS er heimilt að bæta við keppnisráðum eða fella þau niður eftir þörfum.
1.4
Skipan í keppnisráð fer fram með þeim hætti að:Skipan í keppnisráð fer fram með þeim hætti að:
1.3.a 1.4.a
keppnishaldari sendir AKÍS upplýsingar um nýjan aðila, útskiptingu á sitjandi aðila eða niðurfellingu fyrri skipunar;keppnishaldari sendir AKÍS upplýsingar um nýjan aðila, útskiptingu á sitjandi aðila eða niðurfellingu fyrri skipunar;
1.3.a.i 1.4.a.i
að uppfylltum skilyrðum er keppnishaldara heimilt að skipa einn aðila í hvert keppnisráð;að uppfylltum skilyrðum er keppnishaldara heimilt að skipa einn aðila í hvert keppnisráð;
1.3.b 1.4.b
AKÍS gerir viðeigandi breytingar á skráningu ráðsins og sendir keppnishaldara staðfestingu á skipaninni;AKÍS gerir viðeigandi breytingar á skráningu ráðsins og sendir keppnishaldara staðfestingu á skipaninni;
1.3.c 1.4.c
stjórn AKÍS skipar fulltrúa í keppnisráð ef þörf þykir. stjórn AKÍS skipar fulltrúa í keppnisráð ef þörf þykir.
1.4 1.5
Heimilt er að skipta út skipuðum fulltrúa.Heimilt er að skipta út skipuðum fulltrúa.
1.5 1.6
Hver einstaklingur skal aðeins sitja í einu keppnisráði hverju sinni.Hver einstaklingur skal aðeins sitja í einu keppnisráði hverju sinni.
1.6 1.7
Eigi fulltrúi í keppnisráði hagsmuna að gæta í máli sem ráðið fjallar um ber honum að víkja sæti í því máli.Eigi fulltrúi í keppnisráði hagsmuna að gæta í máli sem ráðið fjallar um ber honum að víkja sæti í því máli.
1.7 1.8
Stjórn AKÍS heldur lista yfir þá sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.Stjórn AKÍS heldur lista yfir þá sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.
1.8 1.9
Þegar réttur keppnishaldara til setu í keppnisráði fellur niður lýkur skipan fulltrúa hans við næsta formannafund.Þegar réttur keppnishaldara til setu í keppnisráði fellur niður lýkur skipan fulltrúa hans við næsta formannafund.
GREIN 2 HLUTVERKGREIN 2 HLUTVERK
2.1 2.1
Keppnisráði hverrar greinar ber að:Keppnisráði hverrar greinar ber að:
2.1.a 2.1.a
semja, breyta, fella út og laga að þörfum, reglur fyrir þær keppnisgreinar sem undir það heyra;semja, breyta, fella út og laga að þörfum, reglur fyrir þær keppnisgreinar sem undir það heyra;
2.1.b 2.1.b
skila reglum til regluráðs AKÍS til yfirferðar og samræmingar;skila reglum til regluráðs AKÍS til yfirferðar og samræmingar;
2.1.b
skila reglum sem gilda munu á komandi keppnistímabili til regluráðs í síðasta lagi 14 dögum fyrir formannafund AKÍS;
2.1.c
kynna breytingar á reglum, ef einhverjar eru, og annað sem máli skiptir varðandi starf ráðsins á formannafundi AKÍS;
2.1.c 2.1.c
taka til umfjöllunar, svo fljótt sem kostur er, erindi sem því berast frá regluráði AKÍS;taka til umfjöllunar, svo fljótt sem kostur er, erindi sem því berast frá regluráði AKÍS;
2.1.d 2.1.d
skila reglum sem gilda munu á komandi keppnistímabili til regluráðs í síðasta lagi 14 dögum fyrir formannafund AKÍS;ákveða hvort keppnisfyrirkomulag Íslandsmóts skuli vera ein keppni eða margar;
2.1.e 2.1.e
kynna breytingar á reglum, ef einhverjar eru, og annað sem máli skiptir varðandi starf ráðsins á formannafundi AKÍS;ákveða hvort keppni í móti skuli hafa aukið vægi vegna aukins umfangs;
2.1.f 2.1.f
ákveða hvort keppni í móti skuli hafa aukið vægi vegna aukins umfangs;stuðla að bættu öryggi allra sem þær akstursíþróttir stunda sem undir ráðið heyra með fræðslu og endurskoðun reglna eða verkferla eftir því sem kostur er;
2.1.g 2.1.g
stuðla að bættu öryggi allra sem þær akstursíþróttir stunda sem undir ráðið heyra með fræðslu og endurskoðun reglna eða verkferla eftir því sem kostur er;hafa umsjón með námskeiðum og gerð fræðsluefnis fyrir staðreyndadómara í sínum greinum eftir því sem við á;
2.1.h 2.1.h
hafa umsjón með námskeiðum og gerð fræðsluefnis fyrir staðreyndadómara í sínum greinum eftir því sem við á;votta hæfi staðreyndadómara sem þekkir til allra reglna og fræðsluefnis og stenst þær kröfur sem settar eru fram í tengslum við hverja keppnisgrein eftir þörfum;
2.1.i 2.1.i
votta hæfi staðreyndadómara sem þekkir til allra reglna og fræðsluefnis og stenst þær kröfur sem settar eru fram í tengslum við hverja keppnisgrein eftir þörfum;skila tillögum til stjórnar AKÍS varðandi val á akstursíþróttamanni og akstursíþróttakonu ársins samkvæmt reglum þar um;
2.1.j 2.1.j
skila tillögum til stjórnar AKÍS varðandi val á akstursíþróttamanni og akstursíþróttakonu ársins samkvæmt reglum þar um;vera stjórn AKÍS innan handar ef taka þarf ákvörðun um breytingar á keppnisdagatali;
2.1.k 2.1.k
vera stjórn AKÍS innan handar ef taka þarf ákvörðun um breytingar á keppnisdagatali;hlusta eftir og hafa samráð við keppendur og keppnishaldara um þarfar breytingar;
2.1.l 2.1.l
hlusta eftir og hafa samráð við keppendur og keppnishaldara um þarfar breytingar;
2.1.m
halda fundi sem hér segir:halda fundi sem hér segir:
2.1.m.i 2.1.l.i
þegar fyrir liggja þarfar breytingar á reglum;þegar fyrir liggja þarfar breytingar á reglum;
2.1.m.ii 2.1.l.ii
ef meirihluti keppnisráðs óskar eftir því;ef meirihluti keppnisráðs óskar eftir því;
2.1.m.iii 2.1.l.iii
óski stjórn AKÍS eftir því með dagskrá að ráðið haldi fund.óski stjórn AKÍS eftir því með dagskrá að ráðið haldi fund.
2.1.n 2.1.m
tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.tryggja að fundargerðir séu ritaðar gegnum fundargerðagátt á vefsíðu AKÍS.
2.1.o
kjósa formann keppnisráðsins á fyrsta fundi þess eftir breytingar á skipan ráðsmanna.
2.2 2.2
Keppnisráði er heimilt að aðstoða dómnefnd keppni við túlkun reglna sé eftir því leitað.Keppnisráði er heimilt að aðstoða dómnefnd keppni við túlkun reglna sé eftir því leitað.
GREIN 3 SAMSKIPTIGREIN 3 SAMSKIPTI
3.1 3.1
AKÍS heldur lista yfir netföng þeirra sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.AKÍS heldur lista yfir netföng þeirra sem sitja í keppnisráðum hverju sinni.
3.2 3.2
Samskipti AKÍS við keppnisráðin eru með tölvupósti.Samskipti AKÍS við keppnisráðin eru með tölvupósti.
3.3 3.3
Keppnisráðin geta fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef þau kjósa að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.Keppnisráðin geta fengið aðgang að samskiptasvæði á samfélagsmiðli á vegum AKÍS ef þau kjósa að nýta sér þá leið til samskipta innan ráðsins.
3.3.a 3.3.a
Við mannabreytingar í keppnisráði er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar keppnisráðsins óski eftir að það sé ekki gert.Við mannabreytingar í keppnisráði er samskiptasvæðið endurnýjað nema allir aðilar keppnisráðsins óski eftir að það sé ekki gert.
3.4 3.4
AKÍS úthlutar hverju keppnisráði netfang @akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.AKÍS úthlutar hverju keppnisráði netfang @akis.is sem allir geta notað til að koma erindum til ráðsins.